18/06/2019 - Đăng bởi: Nguyen Quang Cuong - 2 bình luận

Mô phỏng 3D ô tô phân tích kiểm tra nhanh thực phẩm

Ô tô phân tích kiểm tra nhanh thực phẩm hay xe kiểm nghiệm thực phẩm là dòng xe chuyên dùng mới, thiết kế trên xe cơ sở Ford Transit, bên trong có đầy đủ các trang thiết bị để tiến hành kiểm tra nhanh thực phẩm trên xe.

Xem thêm