21/02/2018 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 2095 bình luận

Tuyển gấp thợ hàn ( tháng 3/2018)

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và kinh doanh, Công ty cổ phần Thương mại và Cơ khí Giao thông (CKGT) cần tuyển dụng Thợ hàn.

Xem thêm