07/05/2019 - Đăng bởi: Nguyen Quang Cuong - 2 bình luận

Ô tô kiểm tra, Phân tích nhanh Thực phẩm

Đây là dòng xe lưu động được trang bị hiện đại, có khả năng kiểm tra nhanh, sàng lọc, lấy mẫu tại chỗ; hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng phản ứng nhanh trong công tác thanh, kiểm tra, đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô.

Xem thêm

21/12/2016 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Thiếu tiền đầu tư cho giao thông, Hà Nội nhìn thấy trước "thảm họa"

Vấn đề giao thông đang là thách thức lớn, Hà Nội kiến nghị có cơ chế đặc thù để giải quyết bài toán này.

Xem thêm